1661602004513

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และผลิตกระแสไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในนามบริษัท เชียงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด…

อ่านต่อ
Company-Profile-1-page-009 (3)

โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มูลค่าโครงการ 694 ล้านบาท ซึ่งศูนย์แห่งนี้พร้อมให้บริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยในเขตโซนกลางของจังหวัด ประกอบด้วยพื้นที่ 6 อำเภอ…

อ่านต่อ
Company-Profile-1-page-007 (3)

โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย  มูลค่าโครงการ 230.900 ล้านบาท ซึ่งศูนย์แห่งนี้พร้อมให้บริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงราย เป็นระบบกำจัดขยะมูลฝอย…

อ่านต่อ
Company-Profile-1-page-006 (2)

โครงการก่อสร้างโครงการศูนย์จัดการมูลฝอยแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างโครงการศูนย์จัดการมูลฝอยแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  มูลค่าโครงการ 465 ล้านบาท พร้อมทั้งได้รับเลือกให้เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ ซึ่งศูนย์แห่งนี้พร้อมให้บริการประชาชนในการแก้ไขปัญหากำรจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยโซนกลางครอบคลุมพื้นที่ในเขต 4…

อ่านต่อ
Company-Profile-1-page-005 (2)

โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลเวียงฝาง จ.เชียงใหม่

โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลเวียงฝาง จ.เชียงใหม่ มูลค่างาน 217,300,000 บาท ซึ่งศูนย์แห่งนี้พร้อมให้บริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่โซนเหนือ เขต 3…

อ่านต่อ
Company-Profile-1-page-004 (2)

โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองลำพูน

โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองลำพูน มูลค่าโครงการ 52,500,000 บาทซึ่งพร้อมให้บริการประชาชนในการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เป็นระบบกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิล…

อ่านต่อ