มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร อ.ดอยสะเก็ด 7 แห่ง

ตัวแทน บริษัท แอ็คคอม และ บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร อ.ดอยสะเก็ด 7 แห่ง โดยมีนายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นสักขีพยาน ขอให้ทางคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับมอบเงินนี้ ไปเปิดบัญชีกองทุนกลางคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยต่อไปทางเสมียนตราจะเป็นผู้นำเงินที่ได้รับมอบจากทางบริษัทฯโอนเข้าบัญชี ส่วนการใช้จ่ายเงินที่ได้ของแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน ก็ขอให้ไปตกลงหรือไปขอมติในหมู่บ้านชุมชนนั้นๆ ทางโรงงานจะมีการมอบเงินให้กับชุมชนทุกๆ 3 เดือนครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ในครั้งแรกนี้มี 7 แห่งที่จะได้รับมอบคืออ.ดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง บ้านป่าตึงน้อยหมู่ 1 ต.ป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง ม.2 ต.ป่าป้อง บ้านป่ายางงาม ม.7 ต.ป่าป้อง บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ป่าป้องและบ้านกิ่วแล ม.11 ต.เชิงดอย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,144.21 บาท

ร่วมมอบเงินสนับสนุน งานทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมกู้ชีพ-กู้ภัย ลำพูน

บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ร่วมมอบเงินสนับสนุน งานทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมกู้ชีพ-กู้ภัย ลำพูน เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ ตัดถ่าง สำหรับจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้มูลนิธิ จิตอาสานำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน

ร่วมมอบเงินสนับสนุน กิจกรรมร้านมัจฉาพาโชคของเหล่ากาชาดอำเภอแม่ทา

บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ร่วมมอบเงินสนับสนุน กิจกรรมร้านมัจฉาพาโชคของเหล่ากาชาดอำเภอแม่ทา ศูนย์โอท็อปทาทุ่งหลวง บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทาและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมชุมชนร่วมกัน ให้เกิดการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจติดตามบนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เกิดการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอก เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำพูน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา อาชีพการแกะสลักไม้ของคนลำพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร่วมบริจาคสมทบทุน งานกาล่าปันสุข”เส้นสายลายภูษา ล้านนาพัสตราภรณ์”

บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ ร่วมบริจาคสมทบทุน จำนวน 100,000 บาทงานกาล่าปันสุข”เส้นสายลายภูษา ล้านนาพัสตราภรณ์” ร่วมแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มที่ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่-ชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลที่33-ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค5 และ ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดเป็นกิจกรรมการกุศลหารายได้สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้และขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร ได้จัดงานนี้ขึ้นเมื่อค่ำวันที่ 3 สิงหาคม ณ คุ้มคำหลวง คอนเวนชั่นฮอล์เซ็นเตอร์ ได้จัดให้มีนักดนตรีและนักร้องร่วมบรรเลง    พร้อมด้วยแฟชั่นผ้าไหม ผ้าไทยทอมือ ผ้าพื้นเมือง จากนางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์และนางแบบรับเชิญ”เพ็ญพักตร์ ศิริกุล”