ร่วมมอบเงินสนับสนุน งานทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมกู้ชีพ-กู้ภัย ลำพูน

บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ร่วมมอบเงินสนับสนุน งานทอดผ้าป่าสามัคคีสมาคมกู้ชีพ-กู้ภัย ลำพูน เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ ตัดถ่าง สำหรับจังหวัดลำพูน เพื่อมอบให้มูลนิธิ จิตอาสานำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน

ร่วมมอบเงินสนับสนุน กิจกรรมร้านมัจฉาพาโชคของเหล่ากาชาดอำเภอแม่ทา

บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ร่วมมอบเงินสนับสนุน กิจกรรมร้านมัจฉาพาโชคของเหล่ากาชาดอำเภอแม่ทา ศูนย์โอท็อปทาทุ่งหลวง บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทาและผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมชุมชนร่วมกัน ให้เกิดการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจติดตามบนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เกิดการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอก เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำพูน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา อาชีพการแกะสลักไม้ของคนลำพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร่วมบริจาคสมทบทุน งานกาล่าปันสุข”เส้นสายลายภูษา ล้านนาพัสตราภรณ์”

บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ ร่วมบริจาคสมทบทุน จำนวน 100,000 บาทงานกาล่าปันสุข”เส้นสายลายภูษา ล้านนาพัสตราภรณ์” ร่วมแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มที่ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่-ชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลที่33-ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธร ภาค5 และ ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดเป็นกิจกรรมการกุศลหารายได้สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้และขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร ได้จัดงานนี้ขึ้นเมื่อค่ำวันที่ 3 สิงหาคม ณ คุ้มคำหลวง คอนเวนชั่นฮอล์เซ็นเตอร์ ได้จัดให้มีนักดนตรีและนักร้องร่วมบรรเลง    พร้อมด้วยแฟชั่นผ้าไหม ผ้าไทยทอมือ ผ้าพื้นเมือง จากนางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์และนางแบบรับเชิญ”เพ็ญพักตร์ ศิริกุล”

วันรวมน้ำใจ สู่กาชาดลำปาง ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ได้นำสิ่งของ รถมอเตอร์ มอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เพื่อนำไปเป็นของรางวัล ร้านมัจฉากาชาด และสลากกาชาด ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 28 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง เพื่อให้ชาวลำปางได้มาท่องเที่ยวพักผ่อน จับจ่ายซื้อข้าวของหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว รายได้ที่เหลือจากการจัดงานจะนำไปใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ร่วมมอบเงินสนับสนุน กิจกรรมคอนเสิร์ต

บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ร่วมมอบเงินสนับสนุน กิจกรรมคอนเสิร์ต การจัดแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง ในการจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน มุ่งเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงผลผลิต และผลิตภัณฑ์ลำไยของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และหัตอุตสาหกรรม (OTOP) งานวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน รวมทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560